Presmerovanie na stránky spoločnosti

 

GRAPHICON, s.r.o.

Veternicová 24

841 05 Bratislava

 

IČO: 35 907 673, DIČ: 2021904500

IČ DPH: SK 2021904500

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 33836/B

 

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK2111000000002626012547, č.ú. 2626012547/1100

Tel.: +421 905 254 899, +421 031 5916 503

Email: mail@graphicon.sk

 


Naša spoločnosť pôsobí v oblasti informačných technológií geodézie a kartografie.

Zápis v Registri hospodárskych subjektov Úradu pre verejné obstarávanie

© GPC, november 2021