- podpora kreslenia pre MicroStation
 
      Hlavné črty MSet
 

Úvod
Hlavné črty
História
Licencia
Cena
Manuál
Na stiahnutie
Riešenia
Kontakt
 

 

 

 • Verzia V8i pracuje s CAD Bentley produktmi: MicroStation, PowerDraft, PowerMap, PowerCivil, Bentley Map PowerView a Bentley Map Standalone

 • Verzia CE (64-bit) pracuje s CAD Bentley produktmi verzie CONNECT Edition: MicroStation Update 12, PowerDraft Update 12, OpenBuildings Designer, OpenRoads Designer, OpenRail Designer, OpenBridge Modeler

 • Má používateľsky prívetivé rozhranie, prehľadné menu

 • Pri práci s bunkami, textami a užívateľskými čiarami používa mierku

 • Má štruktúrované stromové menu pre výber príkazov

 • Má možnosť definovania viacerých stromových menu na samostatných stránkach

 • Príkazy a zároveň aj ich grafická reprezentácia  sú uložené v SMERNICI  vo formáte XML

 • V smernici je možné využiť všetky Key-Ins príkazy ktoré pozná MicroStation

 • Príkazy nadefinované vo vyššom uzle stromu sú dedené nižšími uzlami

 • Nižšie uzly môžu zdedený príkaz pozmeniť, alebo aj celkom zrušiť

 • Zaznamenáva použitú mierku v DGN súbore

 • Zaznamenáva meno použitej smernice v DGN súbore

 • Pri otvorení DGN súboru automaticky nastavuje  mierku a aktivuje príslušnú smernicu

 • Umožňuje rýchly prístup k editovaniu smernice

 • Dôležité nastavenie MSetu sú riešené cez konfiguračné premenné MicroStationu

 

Copyright © 2019, Graphicon, s.r.o.