- podpora kreslenia pre MicroStation
 
      Licencia
 

Úvod
Hlavné črty
História
Licencia
Cena
Manuál
Na stiahnutie
Riešenia
Kontakt
 

 

Aplikácia MSet vyžaduje pre neobmedzenú prevádzku licenciu. Licencia je viazaná na meno počítača a jej vlastníka. V rámci jedného počítača platí licencia na všetky vhodné produkty Bentley. Počet súčasne spustených inštancií MSet na jednom počítači nie je limitovaný.

Všetky požadované údaje sú zapísané v licenčnom súbore mset.lic, ktorý je zasielaný z pravidla mailom po zakúpení licencie. Zadanie licencie je možné z menu MSetu – Súbor > Licencia, čím sa aktivuje okno pre zadanie licencie.

Ak nie je k dispozícii platná licencia MSet sa rozbehne v Trial móde. Obmedzenia Trial módu sú tri:

·         oneskorený štart funkčnosti aplikácie o cca 20 sekúnd,

·         obmedzený čas behu aplikácie na 15 minút,

·         aktívne informačné okno Trial módu.

 

Všetky funkcie MSetu sú počas Trial módu plne k dispozícii.

 

Poznámka: Licencie sú vydávané pre konkrétne licenčné skupiny:

  • Licenčná skupina 8.10 - licencia vydaná pre túto skupinu je platná pre všetky verzie 8.x

  • Licenčná skupina MSET9 - licencia vydaná pre túto skupinu je platná pre všetky verzie 9.x (verzie MSet 9.x boli poskytnuté len na požiadanie, mali doplnené špeciálne vlastnosti)

  • Licenčná skupina MSET10 - licencia vydaná pre túto skupinu je platná pre všetky verzie 10.x

V rámci licenčnej skupiny je upgrage produktu MSet bezplatný

       

Copyright © 2019, Graphicon, s.r.o.