- podpora kreslenia pre MicroStation
 
      Úvod
 

Úvod
Hlavné črty
História
Licencia
Cena
Manuál
Na stiahnutie
Riešenia
Kontakt
 

 

Program MSet je podporný nástroj pre CAD produkty spoločnosti Bentley MicroStation, PowerDraft, PowerMap, PowerCivil, Bentley Map PowerView a Bentley Map Standalone (v ďalšom len MicroStation) zvyšujúci efektívnosť a komfort kreslenia podľa stanovených kritérií - smerníc.

MSet, © 2002-2020, Graphicon, s.r.o.

História MSet siaha do roku 2002, kedy bola vyvinutá prvá verzia pod názvom Xsettings.

Aktuálne verzie:

MSet 9.00 pre Microstation V8i

MSet 10.00 pre Microstation CONNECT Edition (64-bit), od verzie Update 12

MSet využíva skutočnosť, že takmer všetky bežné úkony v MicroStatione sa dajú aktivovať prostredníctvom textových príkazov takzvaných Key-Ins. Po vybratí zvolenej položky zo stromového menu MSetu sa vyšle do MicroStationu jeden alebo viac príkazov, ktoré sa aj bezprostredne vykonajú tak, ako keby boli zadané z príkazového riadku MicroStationu. Tak možno napríklad nastaviť vrstvu, farbu, hrúbku, štýl čiary, vybrať aktívnu bunku, zvoliť kresliaci nástroj a podobne. V pokročilejších verziách smerníc je možné ovládanie viditeľnosti vrstiev – jednotlivo aj po skupinách, pripájanie/odpájanie referenčných súborov vrátane  riadenia viditeľnosti ich vrstiev a podobne.

Pravidlá kreslenia a zároveň aj grafická reprezentácie príkazov  v okne MSetu sú uložené v takzvanej SMERNICI, ktorú predstavuje textový súbor vo formáte XML. Používateľ môže tento súbor upravovať podľa svojich potrieb, alebo od neho odvodzovať nové smernice. Štruktúra smernice je navrhnutá tak, aby sa v nej nemuseli opakovať príkazy platné pre celú nižšiu skupinu príkazov (stromové menu), čím sa značne sprehľadní jej zápis. Na nasledovnom obrázku je fragment zo smernice:

Požiadavky na operačný systém:


MicroStation, PowerDraft, PowerMap a PowerCivil sú registrovanými ochrannými značkami firmy Bentley Systems, Incorporated

 

Copyright © 2020, Graphicon, s.r.o.