- podpora kreslenia pre MicroStation
 
      Na stiahnutie
 

Úvod
Hlavné črty
História
Licencia
Cena
Manuál
Na stiahnutie
Riešenia
Kontakt
 

 
Aplikácia MSet
Inštalačný program MSet
 
Smernice MSet a projekty

Aplikácia MSet je dodávaná bez smerníc, len ako nástroj. Je na používateľovi aby si smernice zostavil/zadovážil sám. Je to z toho dôvodu, že každý má svoje postupy pri kreslení. Čo sa týka širšie používaných smerníc sme pripravení spolupracovať s ich vydavateľmi na zostavení, prípadne odlaďení smerníc pre MSet.

Naledovné smenice sú uvedené len ako ilustračné, nemusia reflektovať neskoršie zmeny vykonané ich vydavateľmi. Sú určené pre Microstation/PowerDraft V8i:

Základná Mapa Diaľnice a ESID
Digitálna technická mapa mesta Bratislavy
Polohopisný a výškopisný plán
Technická dokumentácia líniových stavieb - TELEKOMUNIKÁCIE
Smernica ukazujúca pokročilejšie techniky a možnosti MSetu

 

Prospekt


Copyright © 2019, Graphicon, s.r.o.