- podpora kreslenia pre MicroStation
 
      Na stiahnutie - Inštalačný program MSet
 

Úvod
Hlavné črty
História
Licencia
Cena
Manuál
Na stiahnutie
Riešenia
Kontakt
 

 

Inštalačný program MSet je spoločný pre všetky jazyky (momentálne slovenský a anglický), výber jazyka je pri inštalácii aplikácie.
V8i 32-bit :  MSet 9.00.05, november 2019, licenčná skupina MSet-9.00

MSet_9.00.05_setup.exe

MSet_9.00.05_setup.rar

CE, 64-bit :  MSet 10.00.10, apríl 2020, licenčná skupina MSET10

MSet_10.00.10_setup.exe

MSet_10.00.10_setup.rar

 

Poznámky:

  • 1) V rámci licenčnej skupiny platia tie isté licencie (licenčné kódy). Upgrade/Downgrade je v rámci licenčnej skupiny bez poplatkov,

  • 2) MSet V8i vyžaduje pre svoj beh pod Windows XP SP3, Vista a Windows 7, nainštalované rozšírenie Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 a Microsoft .NET Framework 4 Client Profile. Pre Windows 8.1 a Windows 10 nie je potrebné nič doinštalovať.

  • 3) MSet CE vyžaduje pre svoj beh Windows 7 (SP1), Windows 8.1, Windows 10, všetko 64-bit, plus Microsoft .NET Framework 4.62

  • MSet 9.xx pre Microstation V8i a MSet 10.xx pre Microstation 10 CE sú funkčne rovnaké. Staršiu verziu MSet 8.40.15 nechávame na web stránke pre užívateľov, ktorí prevádzkujú verzie MSetu staršie ako 8.40.15, aby si mohli urobiť bezplatný upgrade na najvyššiu verziu v rámci licenčnej skupiny 8.10.
     


Copyright © 2020, Graphicon, s.r.o.