- podpora kreslenia pre MicroStation
 
      Na stiahnutie - ZMD (Základná mapa diaľníc) a ESID
 

Úvod
Hlavné črty
História
Licencia
Cena
Manuál
Na stiahnutie
Riešenia
Kontakt
 

 
Smernice pre ZMD podľa TSV 0903

autor: Graphicon, s.r.o., verzia z 3.6.2012

Súbor RAR obsahuje 14 smerníc (XML súborov) pre MSet podporujúcich kreslenie ZMD (Základnej mapy diaľnice) podľa Technickej smernice TSV 0903, verzia 1.3, účinnosť od 1. apríla 2003.

Predpokladom použitia MSet je, že v počítači je nakonfigurované funkčné prostredie pre ZMD (fungujúce používateľské čiary a bunky).

MSet_ZMD.rar

Smernica pre ZMD podľa TP07/2010

autor: GEOsys, s.r.o., verzia z 3.9.2012

Súbor RAR obsahuje smernicu (súbor ZMD.xml) pre MSet a zakladacie výkresy (DGN súbory) podporujúce kreslenie ZMD (Základnej mapy diaľnice) podľa Technických podmienok TP 07/2010, účinnosť od 1. augusta 2010.

Predpokladom použitia smernice je, že v počítači je nakonfigurované funkčné prostredie pre ZMD (fungujúce používateľské čiary a bunky).

ZMD_GEOsys.rar

Smernica ESID podľa podkladov NDS 03.2013

autor: Graphicon, s.r.o., verzia z 27.6.2016

Súbor RAR obsahuje smernicu (súbor ESID.xml) pre MSet podporujúce kreslenie výkresov pre ESID systém.

Predpokladom použitia smernice je, že v počítači je nakonfigurované funkčné prostredie pre ZMD (fungujúce používateľské čiary a bunky).

ESID.rar


Copyright © 2016, Graphicon, s.r.o.