- podpora kreslenia pre MicroStation
 
      Na stiahnutie - DTM Bratislava (Digitálna technická mapa mesta Bratislava)
 

Úvod
Hlavné črty
História
Licencia
Cena
Manuál
Na stiahnutie
Riešenia
Kontakt
 

 

Samostatná smernica MSet pre DTM Bratislava

V balíku DTM_Bratislava - smernica.rar sa nachádza hlavný XML súbor DTM_Bratislava.xml (smernica) a 9 pomocných XML súborov, na ktoré sa hlavná smernica odvoláva. Je potrebné, aby všetky súbory boli umiestnené v tom istom adresári. V smernici sú použité odvolávky na používateľské čiary, fonty a bunky predpísané pre DTM Bratislava. Pokiaľ ich nemáte, odporúčame stiahnuť a nainštalovať 'Kompletný projekt DTM Bratislava' v ktorom sa nachádzajú aj používateľské čiary, fonty a bunky predpísané pre DTM Bratislava.

DTM_Bratislava - smernica.rar

Kompletný projekt DTM Bratislava

Projekt obsahuje knižnice čiar, fontov a buniek, smernice MSet, zakladací súbor a pod. Po nainštalovaní projektu a spustení MicroStation-u (alebo PowerDraft-u...) sa v zozname projektov objaví aj projekt DTM_Bratislava. Knižnice čiar, fontov a buniek sú distribuované so súhlasom Magistrátu hlavného mesta Bratislavy, referátu digitálnej mapy.

Kompletný projekt DTM Bratislava je distribuovaný dvoma spôsobmi:
a) vo forme RAR archívu - projekt je zbalený do súboru RAR a je na používateľovi aby ho po jeho stiahnutí a rozbalení umiestnil na správne miesto,
b) vo forme inštalačného programu DTM_Bratislava_1.01_setup.exe, resp. jeho zbalenej podoby DTM_Bratislava_1.01_setup.rar, ktorý používateľovi pomôže správne projekt nainštalovať.

a)

DTM_Bratislava - projekt.rar

 

b)

DTM_Bratislava_1.03_setup.exe

DTM_Bratislava_1.03_setup.rar


Copyright © 2012, Graphicon, s.r.o.