- podpora kreslenia pre MicroStation
 
      História - MSet 8.40, 2012 - 2019
 

Úvod
Hlavné črty
História
Licencia
Cena
Manuál
Na stiahnutie
Riešenia
Kontakt
 

 

 

 

  • Uvoľnená v septembri 2012, nasledovalo niekoľko updatov, posledný v júni 2015

Nové vlastnosti a vylepšenia oproti predchádzajúcej verzii:

  • Práca priamo s mierkou namiesto manipulácie s mierkovým faktorom,

  • možnosť definovať príkazy na úrovni stránky (Page),

  • možnosť definovať primárnu mierku,

  • možnosť definovať často používané mierky v smernici,

  • možnosť definovať implicitnú smernicu a mierku pre prípad vypnutia voľby Automatický výber smernice a mierky podľa DGN súboru pomocou premenných MicroStationu

  • možnosť definovať počiatočný stav prepínača Automatický výber smernice a mierky podľa DGN súboru pomocou premennej MicroStationu

Späť

Na stiahnutie

 


Copyright © 2016, Graphicon, s.r.o.